Přejít na obsah

Doprava

Silnicí I. třídy je město Ústí nad Orlicí dopravně napojeno na hlavní silniční síť mezi Čechami a Morovou a leží na páteřním železničním koridoru Praha – Olomouc a Brno, což mu skýtá výhodnou dopravní dostupnost a obslužnost. Město má tak vítanou výhodu jak pro rozvoj průmyslu a služeb, tak pro zaměstnanost svých obyvatel. Snadno dostupné je tak rovněž pro návštěvníky města.

Parkování ve městě

ZDARMA

Parkovací plocha s vyšší kapacitou pro parkování zdarma je vyhrazena v areálu Perla, asi 200 m od Mírového náměstí ve směru na Letohrad. Ostatní plochy jsou vyznačeny v mapě.

ZA POPLATEK

Parkování vozidel poblíž centra města je řešeno na místních komunikacích a parkovištích, která jsou většinou součástí místních komunikací a lze je ke stání silničního motorového vozidla po zaplacení sjednané ceny, což je zajištěno prostřednictvím parkovacích automatů.

Lokality: Mírové náměstí, ul. Hakenova u budovy hasičské zbrojnice a ul. Smetanova u budovy ZUŠ Jar. Kociana.

Parkování pro autobusy je vyhrazeno v ul. Hřbitovní u městského hřbitova.

Informace k Městskému parkovacímu systému

Mapka parkovacího systému

Železniční doprava

Železniční stanice Ústí nad Orlicí leží na železničních tratích č. 010 Praha-Kolín-Česká Třebová a č. 024 Ústí nad Orlicí-Letohrad-Moravský Karlov

Ve městě jsou dvě železniční stanice:

Vlakové nádraží Ústí nad Orlicí. Zde je napojení žel. tratě č. 024 na páteřní trasu železničního koridoru. Od centra města je vzdáleno 1,3 km.

Vlaková zastávka Ústí nad Orlicí-město. Od centra města je vzdálena 700 m.

Autobusová doprava

Ústí nad Orlicí je dopravním uzlem mnoha autobusových linek, ke kterým se řadí i cyklobusové spoje směřující do Orlických hor. Hlavní autobusové stanoviště pro odbavení cestujících se nachází uprostřed města na autobusovém nádraží na Lochmanově ulici (čekárna, WC).

Kontaktní informační místo dopravce BusLine:  Cestovní agentura CAM, M. R. Štefánika 234, Ústí nad Orlicí, tel. 465 527 696, otevřeno Po–Pá 8:30 až 17:00hod.

Městská autobusová doprava (MAD) má dvě linky, které obsluhují okrajové části města – Hylváty, Kerhartice, Dukla, vlakové nádraží a vlakovou zastávku.

Taxi

Čerpací stanice