Přejít na obsah

Doprava

Silnicí I. třídy je město Ústí nad Orlicí dopravně napojeno na hlavní silniční síť mezi Čechami a Morovou a leží na páteřním železničním koridoru Praha – Olomouc a Brno, což mu skýtá výhodnou dopravní dostupnost a obslužnost. Město má tak vítanou výhodu jak pro rozvoj průmyslu a služeb, tak pro zaměstnanost svých obyvatel. Snadno dostupné je tak rovněž pro návštěvníky města.

Parkování ve městě

ZDARMA

Parkovací plocha s vyšší kapacitou pro parkování zdarma je vyhrazena v areálu Perla, asi 200 m od Mírového náměstí ve směru na Letohrad. Ostatní plochy jsou vyznačeny v mapě.

ZA POPLATEK

Parkování vozidel poblíž centra města je řešeno na místních komunikacích a parkovištích, která jsou většinou součástí místních komunikací a lze je ke stání silničního motorového vozidla po zaplacení sjednané ceny, což je zajištěno prostřednictvím parkovacích automatů.

Lokality: Mírové náměstí, ul. Hakenova u budovy hasičské zbrojnice a ul. Smetanova u budovy ZUŠ Jar. Kociana.

Parkování pro autobusy je vyhrazeno v ul. Hřbitovní u městského hřbitova.

Informace k Městskému parkovacímu systému

Mapka parkovacího systému

Železniční doprava

Železniční stanice Ústí nad Orlicí leží na železničních tratích č. 010 Praha-Kolín-Česká Třebová a č. 024 Ústí nad Orlicí-Letohrad-Moravský Karlov

Ve městě jsou dvě železniční stanice:

Vlakové nádraží Ústí nad Orlicí. Zde je napojení žel. tratě č. 024 na páteřní trasu železničního koridoru. Od centra města je vzdáleno 1,3 km.

Vlaková zastávka Ústí nad Orlicí-město. Od centra města je vzdálena 700 m.

Autobusová doprava

Ústí nad Orlicí je dopravním uzlem mnoha autobusových linek, ke kterým se řadí i cyklobusové spoje směřující do Orlických hor. Hlavní autobusové stanoviště pro odbavení cestujících se nachází uprostřed města na autobusovém nádraží na Lochmanově ulici (WC, úschovna zavazadel).

Městská autobusová doprava (MAD) má dvě linky, které obsluhují okrajové části města – Hylváty, Kerhartice, Dukla, vlakové nádraží a vlakovou zastávku.

Taxi

Čerpací stanice