Přejít na obsah

Výlety po městě

Zajímavá místa, pamětihodnosti a významné turistické cíle ve městě můžete navštívit při procházce turistickým okruhem města. Projdete 12 zastávkových míst na trase o celkové délce přibližně 13 kilometrů. Trasa je vedena po stávajících značených cestách KČT. Je opatřena znakem okruhu a můžete ji rozdělit na tři kratší vycházky (centrem města, k rozhledně na Andrlově chlumu a do areálu aktivní turistiky Cakle). Výchozím místem okruhu může být Mírové náměstí nebo rozcestník KČT u autobusového nádraží. Na jednotlivých zastaveních okruhu jsou umístěny popisné tabulky s informacemi o zastávkovém místě se schématickou mapkou okruhu a QR kódem pro čtení elektronických dat. K navigaci po trase okruhu vám pomůže leták s popisem trasy a mapa města se zakreslenou trasou okruhu. Pro možnost využití elektronických informací o trase okruhu jsou některá místa okruhu pokryta WIFI vysílačem (park Kociánka, Mírové náměstí, Sportovní areál – aquapark).

Turistický poznávací okruh – dvanáct zastavení

 1. Mírové náměstí
 2. Hernychova vila
 3. Gymnázium
 4. Památník odboje
 5. Železniční zastávka Ústí nad Orlicí – město
 6. Rozhledna na Andrlově chlumu
 7. Křížová cesta
 8. Roškotovo divadlo
 9. Sportovní areál – aquapark
 10. Městský hřbitov Na Hýbli
 11. Areál aktivní turistiky Cakle
 12. Kostel Nanebevzetí Panny Marie