Přejít na obsah

Aktivity pro děti

Město Ústí nad Orlicí se snaží volnočasové aktivity, zájem o sport, pohyb a kreativitu obecně podporovat od útlého věku dětí.  Mezi podporované volnočasové aktivity tak kromě jiného patří dobře fungující mateřské a rodinné centrum, nízkoprahové zařízení, dostupné množství dětských hřišť nejen v centru města, ale i v jeho okrajových částech.

Své dovednosti mohou školní děti a mládež rozvíjet a zdokonalovat v zájmových kroužcích domu dětí a mládeže a uměleckých oborech základní umělecké školy. Obě příspěvkové organizace města mají k výchově dětí příznivé podmínky a moderní zázemí.

Dětská hřiště
Volnočasové aktivity