Přejít na obsah

Aktivity pro děti

Letní prázdninová hra ČT:D zamířila letos také do Ústí nad Orlicí. Můžete u nás hledat kešku s heslem do soutěže. Schránku s keškou najdete ve spodní části Parku Československých legií. Je ukrytá v keři cca 6 m za památníkem legionářům v tomto parku. Park je od Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí vzdálen necelý 1 km a je poblíž  Orlickoústecké nemocnice.

Letní prázdninová soutěž pořádaná ČT stanice Déčko a probíhá od 29. června do konce srpna.  Do soutěže se zapojují děti, dospělí, celé rodiny a při svých výletech si zpestřují cestování sbíráním hesel z určených míst a ty pak vyplňují do svého profilu, aby se zařadili do slosování. Podrobné informace k soutěži jsou dostupné na webu České televize.

Město Ústí nad Orlicí se snaží volnočasové aktivity, zájem o sport, pohyb a kreativitu obecně podporovat od útlého věku dětí.  Mezi podporované volnočasové aktivity tak kromě jiného patří dobře fungující mateřské a rodinné centrum, nízkoprahové zařízení, dostupné množství dětských hřišť nejen v centru města, ale i v jeho okrajových částech.

Své dovednosti mohou školní děti a mládež rozvíjet a zdokonalovat v zájmových kroužcích domu dětí a mládeže a uměleckých oborech základní umělecké školy. Obě příspěvkové organizace města mají k výchově dětí příznivé podmínky a moderní zázemí.

Dětská hřiště
Volnočasové aktivity