Přejít na obsah

Zajęcia dla dzieci

Miasto Ústí nad Orlicí stara się promować czynne spędzanie wolnego czasu, zainteresowanie sportem, ruszaniem się i  kreatywnością, dzieci już od najmłodszych lat.  Wspierane ośrodki, w których można spędzanić tego typu wolne chwile, to m.in. dobrze funkcjonujące centrum przedszkolne i rodzinne, placówka na zasadach streetworkingu oraz szereg placów zabaw dostępnych nie tylko w centrum miasta, ale i na jego obrzeżach.

Dzieci i młodzież szkolna mogą rozwijać i udoskonalać swoje umiejętności i zainteresowania w zajęciach pozaszkolnych, które organizuje centrum młodzieżowe oraz podstawowa szkoła artystyczna. Obie organizacje mają sprzyjające warunki i nowoczesne zaplecze do pracy z dziećmi.

Plac zabaw
Zajęcia w czasie wolnym