Přejít na obsah

Rodacy

Ulice, place lub budynki noszą nazwiska osób związanych z Ústí nad Orlicí. Dziedzictwo tych osobistości jest żywe po dziś dzień; staje się przy tym niejednokrotnie upamiętniane poprzez wiele wydarzeń kulturalnych. Charakter organizowanych w mieście imprez ma inspirację w zdolnościach i umiejętnościach sławnych rodaków. Do najważniejszych spośród muzyków należą wirtuoz skrzypiec Jaroslav Kocian oraz wiolonczelista Bohuš Heran. Ich dziedzictwo upamiętniają międzynarodowe konkursy muzyczne. Raz do roku w mieście odbywa się Kocianova houslová soutěž (Konkurs Skrzypcowy im. Kociana), dedykowany młodym skrzypkom z całego świata, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Z konkursem wiąże się również festiwal Kocianovo Ústí (Ústí Kociana). Z kolei raz na dwa lata młodzi wiolonczeliści przyjeżdżają tu, aby wziąć udział w Heranova violoncellová soutěž (Konkurs Wiolonczelowy im. Herana).

W Ústí nad Orlicí urodził się również rzeźbiarz Quido Kocian, którego arcydzieło pt. „Martwy Abel” znajduje się w ogrodzie Willi Hernycha. Miejscowy amatorski zespół teatralny nosi imię dalszego wybitnego rodaka, Hynka Viceny. W mieście działa również jeden z najstarszych chórów w Europie Środkowej, Cecilská hudební jednota (Cecyliański chór muzyczny).

Słynni rodacy miasta

Heran Bohuš (ur. 6 lutego 1907 w Ústí nad Orlicí, zm. 4 maja 1968 w Pradze)

Rodowity mieszkaniec Ústí nad Orlicí, czeski wirtuoz wiolonczeli, koncertmistrz i solista Orkiestry Symfonicznej Czechosłowackiego Radia. W 1968 roku przyczynił się do zorganizowania pierwszego konkursu wiolonczelowego w ramach festiwalu Kocianovo Ústí (Ústí Kociana), zmarł jednak na kilka dni przed jego rozpoczęciem. W celu uczczenia jego osoby jury zaproponowało organizowanie konkursu w formie cyklicznej, jak również nazwanie go imieniem Herana. 6 lutego 1967 roku władze miasta Ústí nad Orlicí przyznało temu ważnemu rodakowi honorowe obywatelstwo. Dziś jedna z miejscowych ulic nosi jego imię, warto odnotować, że na tejże ulicy znajduje się również jego popiersie).

Kocian Jaroslav (ur. 22 lutego 1883 w Ústí nad Orlicí, zm. 9 marca 1950 w Pradze)

Rodowity mieszkaniec Ústí nad Orlicí, czeski wirtuoz skrzypiec, koncertmistrz, nauczyciel muzyki i kompozytor. Już w wieku czterech i pół roku po raz pierwszy wystąpił publicznie na festiwalu Cecyliańskigo chóru muzycznego. W wieku trzynastu lat został przyjęty do Konserwatorium Praskiego jako ponadprzeciętnie uzdolniony. Od 1959 roku w Ústí nad Orlicí odbywa się coroczny, międzynarodowy konkurs skrzypcowy dla młodzieży oraz festiwal muzyki klasycznej.

11 września 1926 roku Jaroslav Kocian został mianowany Honorowym Obywatelem Miasta Ústí nad Orlicí. Imię tego wybitnego skrzypka nosi dziś podstawowa szkoła artystyczna, jak również ulica, na której znajduje się jego dom rodzinny.

Kocian Quido Tomáš (ur. 7 marca 1874 w Ústí nad Orlicí, zm. 3 stycznia 1928 w Hořice v Podkrkonoší)

Rodowity mieszkaniec Ústí nad Orlicí, czeski rzeźbiarz i nauczyciel w Szkole Rzeźby i Kamieniarstwa w Hořicích. Autor prac takich jak „Martwy Abel”, „Macierzyński instynkt”, „Pieta”, „Smutek”. Jedna z ulic w Ústí nad Orlicí nosi imię tego artysty.

Vicena Hynek (ur. 17 września 1819 w Ústí nad Orlicí, zm. 31 lipca 1911 w Velvary)

Rodowity mieszkaniec Ústí nad Orlicí, aktor teatralny (amator) i budziciel narodowy, od 1896 roku jego imię nosi miejscowy amatorski zespół teatralny oraz jedna z ulic w mieście.

Sychra Matěj Josef (ur. 21 grudnia 1776 w Ústí nad Orlicí, zm. 19 marca 1830 w Žďár nad Sázavou)

Rodowity mieszkaniec Ústí nad Orlicí, czeski budziciel narodowy i patriota, autor opowiadań i prozy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Urodził się w budynku dzisiejszego ratusza. Jako młoda osoba studiował filozofię i teologię. W 1801 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Z okazji setnych urodzin w 1876 roku w mieście Ústí nad Orlicí odbyła się uroczystość, podczas której na budynku ratusza odsłonięto tablicę pamiątkową. Jego imieniem nazwano również ulicę w Ústí nad Orlicí.

Inne osobistości ….

Andres Josef (1756-1828)

Andrlík František Josef (1852-1939)

Barcal František (1848-1917)

Blaško Alois (1906-1943)

Broulík František  (1853-1931)

Cibulka Josef (1886-1968)

Čevona Václav (1922-2008)

Faltus Václav (nar. 1956)

Hernych Florian (1855-1923)

Hnilička Alois (1826-1909)

Jandera Jan (1833-1903 )

Janoušek Slávek (nar. 1953)

Ježek Antonín (1894-1918)

Knapovský Jiří (1930-2018)

Koráb Josef (1873-1931)

Kovář Jan (1909-1942) a Kovář Josef ( 1904-1943)

Kudrnáč Emanuel (1945-1968)

Kulhavý Jaroslav (nar. 1985)

Lochman Ladislav

Löhner-Beda, Fritz  vl. jménem Löwy Fridrich (1883-1942)

Lukes Jan Ludevít (1824-1906)

Lux Josef (1956 – 1999)

Mazánek Jan (1851-1937)

Medková Emila (1928-1985)

Moravec Václav (nar. 1974)

Mosbender  Jan Leopold (1693-1776)

Motl Stanislav (nar. 1952)

Mývalt František (1889-1948)

Nováček Radim (1905-1942)

Novák Lukáš ( nar. 1983)

Nygrín Jindřich (1890-1962)

Pešek Richard (nar. 1954)

Picko Josef (1900-1943)

Rettigová Magdalena Dobromila (1785-1845)

Rollerová Marie (1897-1955)

Steklík Jan (1938-2017)

Špindler František (1881-1922)

Štantejský Jarolím (1832-1899)

Tvardek Ludvík (1905-1943)

Uhlíř František (nar. 1950) ústecký rodák, jazzový Veverková Eva (1948-2012)