Přejít na obsah

Transport

Miasto Ústí nad Orlicí połączone jest drogą krajową, wiążącą Czechy i Morawy. Ponadtp leży ono w głównym korytarzu kolejowym Praga – Ołomuniec – Brno, toteż cechuje się dużą dostępnością komunikacyjną. To niewątpliwie atut, który przyczynia się zarówno do rozwoju przemysłu i usług, jak i do większego zatrudnienia mieszkańców. Miasto jest z tego samego powodu łatwo dostępne dla turystów.

Mapa

Parkowanie w mieście

Bezpłatny parking

Największy bezpłatny parking znaleźć można w obszarze byłego zakładu przemysłowego Perla, około 200 m od rynku w kierunku miasta Letohrad. Pozostałe miejsca parkingowe zaznaczone są na mapie.

Parking płatny

Parkowanie pojazdów w pobliżu centrum  możliwe jest bezpośrednio na drogach publicznych oraz na wyznaczonych miejscach parkingowych, będących częścią tych dróg. Miejsca te przeznaczone są dla pojazdów silnikowych. Są płatne – ustaloną kwotę opłacić trzeba w parkometrze. Lokalizacje: rynek Mírové náměstí; ul. Hakenova w pobliżu budynku remizy strażackiej; ul. Smetanova w pobliżu budynku Podstawowej Szkołu Artystycznej – ZUŠ Jaroslava Kociana.

Parking dla autobusów jest dostępny przy ul. Hřbitovní obok miejskiego cmentarza.

Transport kolejowy

Przystanek kolejowy Ústí nad Orlicí leży przy liniach kolejowych nr 010 połączenia Praha – Kolín – Česká Třebová oraz nr 024 połączenia Ústí nad Orlicí – Letohrad – Moravský Karlov.

W mieście znajdują się dwie stacje kolejowe:

Stacja kolejowa w Ústí nad Orlicí, która obsługuję trasę nr 024 (jest to główny korytarz kolejowy; znajduje się 1,3 km od centrum miasta).

Stacja kolejowa Ústí nad Orlicą město (znajduje się 700 m od centrum miasta).

Transport autobusowyBusverkehr

W Ústí nad Orlicí znajduje się węzeł komunikacyjny dla wielu linii autobusowych. Do miasta dojeżdżają również specjalne autobusy – przeznaczone dla rowerzystów, łączące Ústí nad Orlicí z Górami Orlickimi. Główny dworzec autobusowy znajduje się w środku miasta przy ulicy Lochmanova. Znajduje się tam również toaleta oraz przechowalnia bagaży.

Miejska komunikacja autobusowa ma dwie linie obsługujące obrzeża miasta – dzielnice Hylváty, Kerhartice, Dukla oraz oba przystanki kolejowe.

Taxi

Stacje paliw