Přejít na obsah

Parki

Parki powszechnie uważane są za płuca miasta lub miejsca, w którym się znajdują. W Ústí nad Orlicí znajduje się kilka parków, dzięki którym w mieście żyje się lepiej. Niektóre z nich oferują relaks przy fontannie pod drzewami, niektóre są bardziej otwarte wobec promieni słońca i idealne na letnie pikniki. Przynajmniej jeden z nich zachęca zaś do medytacji.

Przegląd

Park obok kościoła

Dumą miasta jest park znajdujący się przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest on efektem projektu „Rewitalizacja centrum miejskiej strefy zabytkowej”, zakończonego w maju 2018 roku. W samym środku miasta powstała wyjątkowa przestrzeń – z parkiem zachęcającym do relaksu i medytacji, stanowiącym jednocześnie przejście między centrum a Teatrem im. Roškota. Można odbyć w nim spacer, odpocząć na ławce z książką lub kawą albo też zrobić mały popołudniowy piknik z przyjaciółmi. Granitowe progi, umieszczone na ścieżce, a wiodące przez park, upamiętniają ważne daty w historii miasta.


Park powstał w miejscu byłego cmentarza, projektanci parku z tego powodu starali się zachować szacunek do dawnego przeznaczenia tej ziemi, tworząc oazę spokoju w tętniącym życiem centrum miasta.


Sercem parku jest dziś kaplica medytacyjna św. Jana Pawła II, która powstała w miejscu byłej kostnicy. Kaplica zachęca do pozostawania w ciszy, którą można przerwać dość nietypowym dźwiękiem niezwykłych dzwonków rurowych. Rozbrzmiewają one przy nawet lekkim ruchu ręki. Na trachitowej nawierzchni, pokrytej wypełnionymi światłem szkiełkami, leży otwarte serce złożone z kostek kamienia i kolorowego szkła. Na ścianach znajdują się freski aniołów z dziećmi unoszącymi się na ich skrzydłach. Przestrzeń dopełniają dwie rzeźby aniołów w polichromowanym drewnie.


Pierwsze plany wybudowania parku wokół kościoła datuje się na rok 1908. Realizacja tego pomysłu miała miejsce dopiero 110 lat później.

Nagrody, które zdobył park:
  • Laureat regionalnej rundy konkursu na najlepsze przygotowanie i wdrożenie Programu Regeneracji dla Miejskich Rezerwatów Zabytków i Stref Ochrony Konserwatorskiej za rok 2018;
  • Nagroda Nowoczesna Gmina Roku 2018;
  • Uznanie jury w konkursie Budowa Roku Kraju Pardubickiego 2018