Přejít na obsah

Rodáci

Mnoho jmen ústeckých rodáků označují místní ulice, prostranství či budovu. Jejich odkaz žije a je připomínán také mnoha kulturními akcemi. Jejich charakter vychází převážně z umění a dovedností těchto slavných rodáků. Za všechny lze jmenovat houslového virtuosa Jaroslava Kociana a violoncellistu Bohuše Herana, jejichž odkaz připomínají mezinárodní hudební soutěže. Město Ústí nad Orlicí se tak jednou ročně stává pro houslisty do 16 let z celého světa dějištěm Kocianovy houslové soutěže, s níž je spojen festival Kocianovo Ústí. Jednou za dva roky se do Ústí nad Orlicí sjíždějí mladí violoncellisté utkat se v Heranově violoncellové soutěži.

Narodil se zde také sochař Quido Kocián, jehož vrcholné dílo „Mrtvý Ábel“ je umístěno v zahradě Hernychovy vily. Ústecký ochotnický spolek divadelníků nese své jméno po významném rodákovi Hynku Vicenovi. Ve městě také působí jeden z nejstarších pěveckých sborů ve střední Evropě Cecilská hudební jednota.

Významní rodáci města

Heran Bohuš  (* 6. února 1907 Ústí nad Orlicí, † 4. května 1968 Praha)

ústecký rodák, český virtuos na violoncello, koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru Čs. Rozhlasu.

V roce 1968 se zasloužil o uspořádání prvního ročníku violoncellové soutěže v rámci „Kocianova Ústí“. Několik dní před zahájením soutěže však zemřel. Porota navrhla pojmenovat soutěž jeho jménem a konat ji pravidelně. Heranova violoncellová soutěž se nyní koná každé dva roky.

Město Ústí nad Orlicí udělilo tomuto významnému rodákovi 6. února 1967 čestné občanství města. Dnes jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic (v této ulici je umístěna i jeho busta).

Kocian Jaroslav (* 22. února 1883 Ústí nad Orlicí, † 9. března 1950 Praha)

ústecký rodák, český houslový virtuos, koncertní mistr, hudební pedagog a skladatel. Již ve svých čtyřech a půl letech poprvé veřejně vystoupil na slavnosti Cecilské hudební jednoty. Ve třinácti letech byl jako nadprůměrně nadaný přijat na pražskou konzervatoř.

Od roku 1959 se v Ústí nad Orlicí každoročně pořádá mezinárodní Kocianova houslová soutěž pro mládež a festival vážné hudby.

11. září 1926 byl Jaroslav Kocian jmenován čestným občanem města Ústí nad Orlicí. Jeho jméno nese ústecká základní umělecká škola a ulice, kde stojí jeho rodný dům.

Kocián Quido Tomáš  (* 7. března 1874 Ústí nad Orlicí, † 3. ledna 1928 Hořice v Podkrkonoší)

ústecký rodák, český sochař a pedagog na Sochařské a kamenické škole v Hořicích, autor např. soch Mrtvý Ábel, Mateřský cit, Pieta, Smutek. Jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic.

Vicena Hynek (*17. září 1819 Ústí nad Orlicí, † 31. července 1911 Velvary)

ústecký rodák, divadelní herec (ochotník) a národní buditel, od roku 1896 nese jeho jméno spolek divadelních ochotníků v Ústí nad Orlicí a jedna z ústeckých ulic.

Sychra Matěj Josef  (* 21. prosince 1776 Ústí nad Orlicí, † 19. března 1830 Žďár nad Sázavou)

ústecký rodák (narodil se v budově dnešní ústecké radnice), český buditel a vlastenec, autor povídek a vzdělávacích próz pro děti a mládež. Po studiích filozofie a teologie byl v roce 1801 vysvěcen na kněze. Na paměť jeho stých narozenin v roce 1876 uspořádala ústecká městská obec slavnost, při níž byla na budově radnice odhalena Matěji Josefu Sychrovi pamětní deska, pojmenovaná po něm je i jedna z ústeckých ulic.

Chci vědět více …

Další osobnosti a rodáci:

Andres Josef (1756-1828)

ústecký rodák, zámožný měšťan, faktor a obchodník s látkami

Andrlík František Josef (1852-1939)

ústecký učitel, autor řady původních knih pro děti, mládež a dospělé a překladů, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Barcal František (1848-1917)

lékař, mecenáš, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Blaško Alois (1906-1943)

ústecký rodák, odbojář, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic a také je uvedeno na pamětní desce obětem 2. svět. války na Památníku odboje v Ústí nad Orlicí

Broulík František  (1853-1931)

ústecký rodák, český operní pěvec

Cibulka Josef (1886-1968)

ústecký rodák, český historik umění, římskokatolický kněz

Čevona Václav (1922-2008)

československý atlet, několikanásobný mistr republiky v běhu na 1500 m, držitel 3 českých rekordů v běhu na 800 m, 1000 m a 1500 m., na Olympijských hrách v Helsinkách v roce 1948 získal 4. místo v běhu na 1500 m

Faltus Václav (nar. 1956)

ústecký rodák, imitátor a bavič

Hernych Florian (1855-1923)

ústecký rodák, majitel textilní továrny, v roce 1906 si nechal postavit Hernychovu vilu

Hnilička Alois (1826-1909)

ústecký rodák, vynikající hudebník, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Jandera Jan (1833-1903 )

ústecký rodák, textilní podnikatel, v Ústí nad Orlicí zřídil parní lázně („V Lázních“), jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Janoušek Slávek (nar. 1953)

ústecký rodák, folkový zpěvák, v Ústí nad Orlicí od r. 1985 festival – Janouškovo Ústí

Ježek Antonín (1894-1918)

odbojář, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic a také je uvedeno na pamětní desce ústeckých rodáků – legionářů na ústecké radnici

Knapovský Jiří (1930-2018)

ústecký rodák, tvůrce ústeckých betlémů, malíř, ochotník

Koráb Josef (1873-1931)

lékař, předseda KČT, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Kovář Jan (1909-1942) a Kovář Josef ( 1904-1943)

odbojáři, jejich jména nese jedna z ústeckých ulic a také jsou uvedena na pamětní desce obětem 2. svět. války na Památníku odboje v Ústí nad Orlicí

Kudrnáč Emanuel (1945-1968)

československý reprezentant ve stolním tenisu, několikanásobný Mistr republiky

Kulhavý Jaroslav (nar. 1985)

reprezentant České republiky v cyklistice. Vítěz letních olympijských her v Londýně v roce 2012 v MTB – cross country

Lochman Ladislav

odbojář, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic a také je uvedeno na pamětní desce obětem 2. svět. války na Památníku odboje

Löhner-Beda, Fritz  vl. jménem Löwy Fridrich (1883-1942)

ústecký rodák, autor dramat, politických esejí a textů písní

Lukes Jan Ludevít (1824-1906)

ústecký rodák, operní pěvec, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Lux Josef (1956 – 1999)

ústecký rodák, politik

Mazánek Jan (1851-1937)

učitel, hudební pedagog, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Medková Emila (1928-1985)

ústecká rodačka, významná československá fotografka

Moravec Václav (nar. 1974)

ústecký rodák, moderátor a redaktor

Mosbender  Jan Leopold (1693-1776)

první ústeckoorlický děkan, zařadil se mezi nejvýraznější osobnosti dějin města Ústí nad Orlicí a vtiskl mu dnešní charakteristický vzhled

Motl Stanislav (nar. 1952)

ústecký rodák, novinář a spisovatel

Mývalt František (1889-1948)

prvním předsedou Revolučního národního výboru v Ústí nad Orlicí, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Nováček Radim (1905-1942)

ústecký rodák, československý mineralog, aktivní účastník protifašistického odboje

Novák Lukáš ( nar. 1983)

vícenásobný mistr Evropy a mistr světa v nejnáročnějších hasičských závodech TFA

Nygrín Jindřich (1890-1962)

ústecký rodák, archivář, muzejník, spisovatel, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Pešek Richard (nar. 1954)

ústecký rodák, malíř, výtvarník a ilustrátor

Picko Josef (1900-1943)

ústecký rodák, odbojář, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic a také je uvedeno na pamětní desce obětem 2. svět. války na Památníku odboje v Ústí nad Orlicí

Rettigová Magdalena Dobromila (1785-1845)

česká vlastenka, autorka první česky psané kuchařsky, první ústecká knihovnice, v Ústí nad Orlicí žila v  letech 1817 – 1824, její jméno nese jedna z ústeckých ulic

Rollerová Marie (1897-1955)

ústecká rodačka, autorka povídek, divadelních her, fejetonů atd. s náměty z historie města Ústí nad Orlicí

Steklík Jan (1938-2017)

ústecký rodák, výtvarník, malíř a grafik

Špindler František (1881-1922)

ústecký rodák, hudebník, doprovázel J. Kociana, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Štantejský Jarolím (1832-1899)

ústecký rodák, přední tvůrce ústeckých betlémů, malíř kostelních obrazů

Tvardek Ludvík (1905-1943)

odbojář, jeho jméno nese jedna z ústeckých ulic

Uhlíř František (nar. 1950) ústecký rodák, jazzový kontrabasista a skladatel

Veverková Eva (1948-2012)

choreografka scénického tance, vedla ústecký soubor C-Dance

Ulice v Ústí nad Orlicí dle osobností
Více informací o osobnostech regionu